Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca 

Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702
Telefon: + 48 22 723 81 01
e-mail: rodo@thalgo.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz do celów marketingowych i ewidencyjnych – włącznie z możliwością weryfikacji zamówień składanych przez Klienta u wystawcy Kodu zakupowego (autoryzowanego lub współpracującego z Thalgo Poland sp. z o.o. ośrodka SPA lub gabinetu). 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu, Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Kupującemu/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: rodo@thalgo.pl, numer telefonu: + 48 22 723 81 01 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.


§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3. Sklep internetowy wykorzystuje niżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

3.1.  Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies" - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

3.2.  Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta, które umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

d) personalizację przekazów marketingowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

5. W każdym wypadku użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

6. Dane zbierane automatycznie (takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika Sklepu) mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych użytkownikach Sklepu lub do personalizacji zawartości strony Sklepu.

7. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

8. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów współpracujących w zakresie realizacji umowy i marketingu, w szczególności firm kurierskich, operatorów pocztowych, i innych firm wspierających działalność Usługodawcy (np. Dotpay). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do do podmiotów współpracujących w celach realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki (np. Dotpay). W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres rodo@thalgo.pl.

9. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: rodo@thalgo.pl.